خورشید – جهان نارنجی

Dec 2, 2016 865

خورشید – جهان نارنجی جهان نارنجی: روز جهانی منع خشونت علیه زنان در حالی که مطابق آمار جهانی شمار قابل توجه‌ای از زنان در گوشه و کنار جهان هنوز اشکال گوناگون خشونت را تجربه می‌کنند و تلاش‌ها ...

کارزار آرمانهای ملی ایران-تمرکززدایی قدرت در قانون اساسی جمهوری اسلامی

Feb 15, 2016 1068

کارشناسان برنامه دکتر عطا هودشتیان استاد دانشگاه و پژوهش گر علوم اجتماعی نازیلا گلستان از دفتر سیاسی شورای ملی ایران توضیحات: قدرت در ساختار نظام جمهوری اسلامی کاملاً متمرکز و وابسته به نهاد مطلقه ولایت فقیه است. ...

زمان انتخاب: فشارهای اجتماعی و کاهش سن سالخوردگی برای زنان ایران

Nov 2, 2015 783

زمان انتخاب: فشارهای اجتماعی و کاهش سن سالخوردگی برای زنان ایران مهمان: نازیلا گلستان – پاریس(فرانسه توضیح: اعلام آماری که نشان میدهد سن سالخوردگی زنان در ایران به صورت چشمگیری کاهش یافته، زنگ خطر جدی برای جامعه ...

برنامه شورای ملی ایران: کارزار خلیج فارس با حضور نازیلا گلستان

May 24, 2015 1630

کارشناس برنامه : نازیلا گلستان عضو سیاسی دفتر سیاسی شورای ملی ایران، مسئول استراتژی دفتر شاهزاده رضا پهلوی موضوع برنامه :پاسداشت نام خلیج فارس ؛میراث مشترک ایران بزرگ نامه شاهزاده رضا پهلوی ریاست شورای ملی ایران به ...