آوای مردم، برنامه هشتم با موضوع مجازات اعدام

Mar 27, 2015 895

آوای مردم، برنامه هشتم با موضوع مجازات اعدام آیا مجازات اعدام برای یک قاتل، عادلانه است؟ با حضور دکتر امیری مقدم و دکتر باقرزاده آوای مردم، برنامه هشتم با موضوع مجازات اعدام from افق ایران on Vimeo. ...