فریادهای زیر زمینی، برنامه چهارم

Jan 1, 2015 1338

رسانه افق ایران/ برنامه فریادهای زیر زمینی،روز یکم ژانویه 2015   رسانه افق ایران/ برنامه فریادهای زیر زمینی، روز یکم ژانویه 2015 from افق ایران on Vimeo. ...

فریادهای زیرزمینی برنامه اول

Nov 27, 2014 2279

برنامه مسابقه موسیقی که با حضور هنرمندان ایرانی و انتخاب مردم به بهترین آوای ملی ـ میهنی جایزه ویژه ای اختصاص داده می شود. تاریخ پخش: بیست و ششم نوامبر 2014 ...

افتتاحیه برنامه های افق ایران

Nov 16, 2014 1525

برنامه افتتاحیه رسانه افق ایران و معرفی برنامه ها الهام ستاکی و مهدی اقازمانی، به معرفی رسانه ایران می پردازند. زمان پخش برنامه، پانزدهم ماه نوامبر 2014 ...

خبر آغاز به کار رسانه افق ایران

Nov 15, 2014 2880

خبر آغاز به کار رسانه افق ایران: مهمترین ابزار برای رسیدن به دمکراسی و جنگ با یک نظام مستبد و دیکتاتوری، رسانه ای مستقل و آزاد است تا به کمک آن بتوان به مبارزان و آزادی خواهان ...