خورشید :ویژه برنامه 8 مارس روز جهانی زن

Mar 8, 2017 1061

هشتم مارس، روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان گرامی داشته می شود. 8 مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی،نژادی و … به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهای شان ...

خورشید – زنان در اوج فریاد

Feb 28, 2017 812

وجود ستم به خودی خود ، لزوما به مبارزه جهت رهایی نمی انجامد کارشناسان نازیلا گلستان کنشگر سیاسی و از مدافعان حقوق زنان آزاده شیرازی – حقوق دان نلی فرنودی روانشناس مهدی آقا زمانی – جامعه شناس ...

خورشید :ختنه ؛خشونتی عریان علیه زنان

Feb 17, 2017 1017

در هر ۱۰ ثانیه در نقطه‌ای از دنیا دختری را ختنه می‌کنند. و این برای دختران و زنان ختنه شده آغاز زندگی‌ای است پردرد. عفونت، درد و ناباروری تنها برخی از پیامدهای ختنه زنان‌اند. ششم فوریه روز ...

خورشید – هستم و نیستم

Dec 30, 2016 702

خورشید – هستم و نیستم کارشناسان : ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و حقوق زنان آزاده شیرازی حقوقدان نلی فرنودی روانشناس مهدی آقازمانی جامعه شناس ...

خورشید – جهانی نارنجی – قسمت دوم

Dec 9, 2016 806

خورشید – جهانی نارنجی – قسمت دوم کارشناسان تونیا ولی اوغلی – کارشناس سیاسی ورزشی دکتر نلی فرنودی – روانشناس دکتر پیمان رئوفی – روانشناس بالینی دکترمهدی آقازمانی جامعه شناس ……… جهان نارنجی: روز جهانی منع خشونت ...

خورشید – جهان نارنجی

Dec 2, 2016 865

خورشید – جهان نارنجی جهان نارنجی: روز جهانی منع خشونت علیه زنان در حالی که مطابق آمار جهانی شمار قابل توجه‌ای از زنان در گوشه و کنار جهان هنوز اشکال گوناگون خشونت را تجربه می‌کنند و تلاش‌ها ...

خورشید ازسری دوم – قسمت دوم

Nov 22, 2016 787

خورشید ازسری دوم – قسمت دوم کارشناسان : ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و حقوق زنان آزاده شیرازی حقوقدان فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق زنان نلی فرنودی روانشناس مهدی آقازمانی جامعه شناس برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که ...

خورشید ازسری دوم – قسمت اول

Nov 3, 2016 813

خورشید ازسری دوم – قسمت اول کارشناسان ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و حقوق زنان آزاده شیرازی حقوقدان فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق زنان نلی فرنودی روانشناس مهدی آقازمانی جامعه شناس :خبرنگار ویژه هومن شهبندی ………… برنامه «خورشيد»، ...