زمان انتخاب – تحولات اخیر سیاسی در خاورمیانه

Oct 24, 2017 955

در این برنامه مهدی آقازمانی به تحولات اخیر در خاورمیانه نگاهی دوباره می اندازد. مهمانان برنامه: نازیلا گلستان، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران فرزام کرباسی، کنشگر سیاسی ...

دانش نوین – خرافات

Oct 23, 2017 752

دانش نوین: روانشناسی از دیدگاه علم، برنامه ای است به میزبانی دکتر مهرنگ خزاعی روانشناس بالینی که هدفش گسترش علم روانشناسی, بررسی تئوری دانشمندان و تحقیقات جدید در مورد درمان اختلالات روحی و روانی است. موضوع برنامه: ...