آوای مردم- استقرار جنگنده های روسیه در خاک ایران

Sep 2, 2016 1071

آوای مردم- استقرار جنگنده های روسیه در خاک ایران این برنامه به بررسی مسایلی که در این رویداد مهم پیش می آید و سیاستهای غلط جمهوری اسلامی در این باره می پردازد. مهمانان برنامه: بانو ویکتوریا آزاد، ...

آوای مردم – اعتمادسازی و اعتمادسوزی چیست؟

Aug 26, 2016 936

آوای مردم – اعتمادسازی و اعتمادسوزی چیست؟ این برنامه به بررسی بی اعتمادی مردم نسبت به یکدیگر چه در روابط اجتماعی، خانواده و دوستی ها به ویژه مبارزاتشان برای نجات ایران می پردازد. مهمان برنامه: جناب هلمند ...

آوای مردم- چرا رژیم جمهوری اسلامی دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد را ترور کرد؟

Jul 29, 2016 1700

آوای مردم- چرا رژیم جمهوری اسلامی دکتر شاپور بختیار و فریدون فرخزاد را ترور کرد؟ این برنامه به بررسی قتل دکتر بختیار و فریدون فرخزاد برای ثبت در تاریخ ایران می پردازد مهمان برنامه: دکتر احمد تاج ...

Jul 1, 2016 781

آوای مردم – ۱۸ تیر میهمان برنامه: دکتر بهیه جیلانی، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیس فرانسه آوای مردم – ۱۸ تیر from افق ایران on Vimeo. ...

آوای مردم – گذر از استبداد به دموکراسی

Jun 24, 2016 938

در این برنامه سوزی یاشار در مورد چگونگی گذار از استبداد به دموکراسی با مهمانان برنامه به بحث نشسته است. مهمانان برنامه: بهرام بهرامیان، استاد دانشگاه مریلند در آمریکا دکتر احمد تاج الدینی، تحلیل گر مسایل سیاسی ...

آوای مردم- فریبی دیگر از دولت تدبیر و امید

Jun 17, 2016 986

میهمانان برنامه: ویکتوریا آزاد، فعال حقوق زنان و کنشگر سیاسی دکتر بهیه جیلانی، دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیس فرانسه آوای مردم- فریبی دیگر از دولت تدبیر و امید from افق ایران on Vimeo. ...

آوای مردم- آیا انتخابات آمریکا و نتایج آن تأثیری در سیاستهای خارجی خاورمیانه و به ویژه ایران دارد؟

Jun 3, 2016 942

آوای مردم- آیا انتخابات آمریکا و نتایج آن تأثیری در سیاستهای خارجی خاورمیانه و به ویژه ایران دارد؟ مروری بر سیاستهای خارجی ایران و آمریکا که چرا تا این حد در تعارض و در برابر یکدیگر در ...