موضوع: گزارش صد روزه روحانی ؟ صداقت یا فریب؟
مهمان: رضا پیرزاده – هموند دفتر سیاسی شورای ملی – پاریس
………
بخش دوم
مجله تصویری چرتکه

در این برنامه
اختلاس ۱۵ هزار میلیاردی از صندوق ذخیره فرهنگیان
کارزار پاکیزگی، دست‌های پنهان را رسوا کنید
آذرگان جشنی ایرانی
باید ببازی، داستان تکراری ورزش سیاسی
توییتر در هفته‌ای که گذشت
سوال هفته
خشونت علیه زنان را متوقف کنیم
نکته‌هایی از حقوق بشر

کارشناسان:
زرین محی‌الدین / نیما گنجفر

Comments are closed.