موضوع برنامه
از فساد سارالاری تا سرکوب زنان، چگونه باید به حکومت ایران فرمان ایست داد؟
مهمانان برنامه
نازیلا گاستان / هموند دفتر سیاسی شورای ملی
مسیح علینژاد / روزنامه نگار و مدیر کمپین چهارشنبه های سفید
…….
مجله تصویری چرتکه
در این برنامه
پس از گذشت روزها و عدم دسترسی زلزله‌زدگان به چادر
رسیدن به ایرانی آباد و آزاد ممکن است اگر…
نکته‌هایی از حقوق بشر
کمک‌های مردمی، چراغی که به خانه روا نیست
کارنامه هنری مرتضی احمدی «بخش سوم»
خشونت علیه زنان را متوقف کنید
آیا حجاب «اجباری» به آزار جنسی دامن می‌زند
کارشناسان
زرین محی‌الدین / نیلوفرغلامی

Comments are closed.