کارشناس برنامه
رضا پیر زاده – عضو دفتر سیاسی شواری ملی – پاریس
فرزام کرباسی – کنشگر سیاسی و فرهنگی – آمستردام

موضوعات
خبرهای ایران و جهان
بخش اول: تحولات سیاسی بین ایران و عربستان: از قاهره تا پاریس
بخش دوم: نگاهی به بازدید مقامات حکومتی از مناطق زلزله زده: رحمت یا زحمت؟
قسمت سوم :
مجله تصویری چرتکه
در این برنامه
اقلیت‌های دینی در ایران/ حسن پیرنیا (مشیرالدوله) اندیشمندی از طبقه قدرت / خشونت در جامعه و تاثیر آن بر نسل جوان/ توییتر از نگاه چرتکه…
کارشناسان
نازیلا گلستان/ سام کرمانیان/ نیما گنجفر

Comments are closed.