این برنامه می‌پردازد به
چالش‌های نوجوانان در جامعه امروز ایران/ حشدالشعبی و تاثیرات آن بر مناسبات خاورمیانه / انکار هولوکاست توسط مقامات ایرانی و رابطه دیرین ایرانیان با مردم یهود
کارشناسان:
نازیلا گلستان/ میثم مهرانی/ سام کرمانیان

Comments are closed.