در این برنامه مهدی آقازمانی به تهدیدات رژیم ایران علیه سعد حریری و تحولات خاورمیانه درپی استعفای او می پردازد.
مهمان برنامه: مصطفی دانش، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی

Comments are closed.