در این برنامه مهدی آقازمانی به تلاشها و رایزنی های اعضای شورای ملی ایران در کنگره آمریکا درمورد ایران می پردازد.
مهمان برنامه: رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.