برنامه نگاه هفته جمعه شب ها بوقت تهران بر روی آنتن تلویزیون افق ایران می رود و در هر قسمت در گفتگو با کارشناسان مختلف
به موضوعات و وقایع هفته پرداخته و در این میان سری هم به خبرهای برگزیده هفت روز گذشته خواهد زد.
در این برنامه
ناگفتنی ها درباره شبه نظامیان عراقی و ارتباط شان با جمهوری اسلامی
کودک آزاری و راههای پیشگیری و کنترل آن
گفتگو با مسئول کمیته محلی شورای ملی در سیدنی
و گزارشهایی از آیفون ایکس، فرهنگیان متحصن، جدل رسانه ای در سیمای جمهوری اسلامی بر سر سپاه و…
کارشناسان
میثم مهرانی، نیلوفر غلامی، رضا شیلسر

Comments are closed.