در این برنامه مهدی آقازمانی نگاهی دارد به تحریمهای جدید دولت آمریکا علیه سپاه پاسداران.
مهمان برنامه: دکتر مصطفی دانش

Comments are closed.