در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه نامه شورای ملی به رییس جمهوری آمریکا، به تحولات منطقه خاورمیانه می پردازد.
مهمان برنامه: رضا پیرزاده، هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران

Comments are closed.