در این برنامه مهدی آقازمانی به اهدای جایزه نوبل و حواشی مربوط به آن می پردازد.
مهمان برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

Comments are closed.