در این برنامه مهدی آقازمانی به سخنرانی ترامپ در سازمان ملل علیه ایران می پردازد.
مهمان برنامه: مهدی جلالی تهرانی، کارشناس امنیت بین الملل

Comments are closed.