در این برنامه مهدی آقازمانی به مشکلات گوناگون محیط زیست ایران می پردازد.
مهمان برنامه: سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست

Comments are closed.