در این برنامه مهدی آقازمانی به رابطه دو ملت ایران و اسراییل می پردازد.
مهمان برنامه: دکتر مازیار اعتمادی، استاد دانشگاه

Comments are closed.