میهمان برنامه
امیرحسین برادران – کارشناس فوتبال و مفسر ورزشی
در این برنامه مهدی آقازمانی به فساد در ورزش ایران می پردازد.

Comments are closed.