میهمان برنامه
فریبا داوودی مهاجر – فعال حقوق سیاسی در حوزه زنان
…………
سقف شيشه‌اي اصطلاحي است كه در دنيا براي نشان دادن محدوديت‌هاي زنان براي دسترسي به برخي مناصب خاص اجرايي و مديريتي به‌كار مي‌رود
در داخل ايران نيز بسياري از فعالان حقوق زن كه گرايش سكولار دارند معتقد به وجود چنين سقفي براي فعاليت زنان در عرصه عمومي در ايران هستند
دور از انصاف نيست كه بگوييم هميشه غوغاسالاري در اردوي رقابتي حسن روحاني سايه افكنده ،
مسئله حضور زنان در اجتماع نيز از جمله همين غوغا‌سالاري‌ها بود كه توانست رأي فراواني را براي روحاني به ارمغان بياورد. در اين ميان سؤال اصلي اينجاست
آيا همان گونه كه روزنامه‌ حامي روحاني نوشته است، حضور زنان مي‌تواند به كارآمدي بيشتر كابينه منجر شود؟
آيا حتي حسن روحاني راضي خواهد شد تا زنان در كابينه وي صاحب رأي شوند. واقعيت اين است كه كارنامه حسن روحاني نشان داده به هيچ كدام از اين وعده‌ها نمي‌توان دلخوش بود.

Comments are closed.