مشاهده ۵ سال آمار طلاق در ایران از زاویه آماری افزایشی خطی را نشان می دهد. از زاویه اجتماعی نگرانی مسئولان را آشکار کرده است تا آنجا که علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال گفته که آمار طلاق در ایران به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمی کند. از این پس آمار طلاق در کشور را اعلام نمی کنیم
میهمانان برنامه

شکوفه امین – حقوقدان
دکتر مهدی آقازمانی – جامعه شناس

Comments are closed.