کارشناسان
منشه امیر کارشناس امور خاورمیانه و تحلیلگر سیاسی
دکتر سیامک شجاعی تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه
با نزديك شدن به بزنگاه انتخابات در ايران بار ديگه شرايط و گفتمان انتخاباتى در بيشتر محافل و رسانه ها حرف نخست و اول در گفتگو با مردم و البته تحليلگران و كارشناسان ميباشد .مسائل اقتصادى اگرچه در انتخابات پيش رو از اهميت فوق العاده اى برخورداره اما بخثهاى اجتماعى خصوصا مباحث مربوط به ياد آورى جنايتهاى انجام شده در طول دوران زمام دارى ج. ا در ايران و اينكه چه كسانى در اين جنايتها مسبب يا عامل بودند ، همچنان در ميان بخشهاى متنوعى از جامعه رواج داره شايد ٣٨پس از به قدرت رسيدن رهبران ج.او فرداى انقلاب ٥٧ كسى فكر نميكرد كه خود اين انقلابى ها انگشت اتهام و به سمت هم بردارند و حالا پرونده سياهى كه متعلق به تمام اونها هست بين هم تقسيم كنند و هر كسى فرد و گروه ديگرى و مسبب جنايتها و البته نا كار آمدى هاى گسترده فرهنگى و اجتماعى سياسى اقتصادى بكنه كه در اين كشور به وقوع پيوسته .

خيلى بى رودربايستى آيا ميشه چشم اميدى به بهبود اين وضعيت در ساختار كنونى اين رژيم داشت ؟

Comments are closed.