برنامه شورای ملی ایران – پدیده زنان اجاره ای در انتخابات ایران
میهمان برنامه
ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و فعال حقوق زنان

برنامه شورای ملی ایران – پدیده زنان اجاره ای در انتخابات ایران from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.