خورشید – نقش زنان در انتخابات ایران

کارشناسان
ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و فعال حقوق زنان
دکترمهدی آقازمانی جامعه شناس

Comments are closed.