آخرین برنامه سپید و سیاه در نوروز 1396 وجه معنایی «سپید»ش غالب است بر محتوای «سیاه». متنوع، شاد و با حال و هوای اقوام ایرانی، در این میان قدمی در حوالی تاجیکستان هم زده ایم. بدرود نوروز 1396 و بپایی و بمانی تا ابد گرانقدر آیین کهن، نوروز.
سیزده بدر، کارخانه خاطره و یادها
تاجیکستان، اصالت در برپایی جشن نوروز
آن طرف زیرمیزی و «پول چای»، اینطرف استکان «چای» در سینی
شکوه نوروز در «بیساران» کردستان
نغمه و آوای بهاری از دل ایل بختیاری
مازندران، همهمه نوروزخوانان در دل طبیعت سبز

Comments are closed.