به عقيده روان شناسان آلودگي هوا تنها ريه انسان را هدف نمي گيرد بلکه در ايجاد افسردگي، پرخاشگري، خواب آلودگي، بيش فعالي کودکان و ديگر اختلالات رواني نيز موثر است.اين دسته از آلودگي ها را مي توان در دو بخش بررسي کرد؛ يکي آلودگي هايي که ناشي از گرد و غبار است، مثل آن چه در خوزستان يا سيستان و بلوچستان ديده مي شود.

کارشناس برنامه
دکتر فرخ دیلمی – روانشناس و هموند شورای ملی ایران

Comments are closed.