سپید و سیاه – پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۶
جله خبری سپید و سیاه در دومین برنامه خود در سال جدید پرداخته است به گلچین وقایع و اتفاقات خبری در شش ماهه دوم سال 1395، حضور گسترده و متفاوت مردم در مقبره کوروش بزرگ در پاسارگاد همزمان با تحویل سال و بخشهای کوتاه و متنوع تصویری متناسب با نوروز.

Comments are closed.