سپید و سیاه – دوشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۵

در گفتگو با نازیلا گلستان هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران:
در شرایط فعلی هر چقدر پول وارد ایران شود بی فایده است
ایران شایستگی این را دارد که در سطح ژاپن باشد
مردم از وزیر بهداشت بیمارستان، پزشک و دارو و درمان خواستند، وزیر شاکی شد
در تهران خشک و کم آب این سالها، اما آب همچنان در تونل توحید جاری است

Comments are closed.