رقص و شادی مضر است، تخیل جنگ با کلاشینکف مباح
آیا قیمت دارد؟ «ضرب و شتم» هموطن به چه قیمتی؟
در گرد و غبار اهواز همه چیز از کار افتاده جز «دستگاه بگیر و ببند»
پس از چهار سال تازه به یاد نشاط مردم افتاده است
بشاگرد سالهاست نام محرومیت را یدک می کشد و فریادرسی نیست

Comments are closed.