شورای ملی ایران شاخه تورنتو، روز سه شنبه ۷ فوریه به مناسبت سالروز ۲۲ بهمن و استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران که مصادف با نقض آشکار حقوق بشر در ایران بود، نمایشگاهی را به منظور جلب توجه نمایندگان پارلمان در اتاوا برگزار کرد. نقض آشکار حقوق بشر توسط حاکمان اسلامی پس از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، از اعدام سران نظام پهلوی در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد و تا اکنون که سی و هشت سال از آن می گذرد این روند همچنان در ابعاد گوناگون ادامه دارد و اقشار و ط.یف های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی متفاوتی را تحت سرکوب قرار داده است
میهمانان
زرین محی الدین – هموند دفتر سیاسی شورای ملی ایران
حمید قهرمانی – هموند شورای ملی ایران

Comments are closed.