سپید و سیاه – دوشنبه ۲اسفند ۱۳۹۵
تفاوت مدیریت بحران در بیست و پنج قرن پیش با امروز
مدیرانی که فقط در زمان کلنگ زنی سر و کله شان پیدا می شود
ماهیگیرانی که دیگر دریا ندارند
با تهدید فدراسیون جهانی تماشاگران بانو به تماشای مسابقات والیبال ساحلی رفتند
مردم در آستانه خفگی و ممنوعیت تجمع… اینجا خوزستان است
با تلاش کنشگران سرانجام شهناز اکملی با قرار وثیقه آزاد شد
حاشیه نشینی، تبعیض، فقر و آینده ای تاریک برای کودکان

Comments are closed.