سپید و سیاه – پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵
آتنا فرقدانی: چرا نمی گذرد این روزگار تلخ تر از تلخ
کاشی هایی رنگارنگ و کارگرانی پر از درد و خاکستری
دست کم گرفتن شعور مردم، مدیرانی از خود راضی و مغرور
ساختمان هایی که همچنان می سوزند و آتشنشان هایی که با دستان خالی…
«هپکو» همچنان در اعتراض، شب عیدی تهی تر از «هیچ»

Comments are closed.