برنامه شورای ملی ایران – از موشک پراکنی در تهران تا احتمال درگیری در خاورمیانه

شاهزاده رضا پهلوی، در نامه‌ای به پرزیدنت ترامپ، که روز گذشته به دفتر وی در کاخ سفید تحویل داده شد، با اشاره به محدودیت‌های مهاجرتی اخیر درباره ایرانیان، از او خواسته تا حساب مردم ایران را از جمهوری اسلامی جدا کند

آزمايش موشكى ايران چالشى دوباره در عرصه رفتارها و مناسبات بين المللى بين ايران و دولت نو پاى آمريكا را فراهم آورده ، اين در حاليست كه دانالد ترامپ رئيس جمهور جديد آمريكا ، دولت قبلى اين كشور را به مماشات و باج دهى به جمهوری اسلامی متهم كرده و به سران رژيم جمهوری اسلامی نيز هشدار داده كه چون باراك اوباما رفتارى مهربان نخواهد داشت .
در اين ميان برنامه موشكى جمهوری اسلامی بار ديگر در معرض گفتمان بين اللمللى و البته تحريمهاى جديد قرار گرفته كه برخى در توان موشكى ج. ا در ترديد بسر ميبرند و آن را يك كپى از اصل كره شمالى ميدانند اين در حاليست كه كره شمالى خود در اين امر ناتوان مانده و نميتواند امنيت خود را تضمين كند .
میهمان برنامه
دکتر مصطفی دانش

Comments are closed.