ادای احترام شاهزاده رضا پهلوی به همراه مقامات آتش نشانی آمریکا به جانباختگان آتش نشان فداکار حادثه پلاسکو

Comments are closed.