سپید وسیاه – دوشنبه ۲۷ دی ۱۳۹۵

دیوار نویسی ها در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و شورای ملی ایران
این شیر (پاکتی) از همان زمان تولید تاریخ اعتبارش تمام شده بود
بلندگو بدست گرفت و گفت آنچه باید می گفت
خورشید اینبار در مشرق غروب میکند، کشاورزان شرق اصفهان به آخر خط رسیده اند
اعدام در استادیوم ها و امکان تحریم فوتبال ایران
دو بانوی موتورسوار و لشگرکشی پلیس دزفول
جلوه ای دیگر از تفاوت ها در جامعه ما، حیوان دوستی پدیده ای رایج در ایران شده است

Comments are closed.