برنامه شورای ملی ایران – شخصيت اكبر هاشمى رفسنجانى چيست ؟ آيا كسى ميتواند از كرده هاى او در دهه ٦٠ و ٧٠ چشم پوشى كند ؟
اكبر هاشمى رفسنجانى بعد از ٣٨ سال حضور در عرصه سياست جمهورى اسلامى و البته تاثير مستقيم بر كشور ايران ، در هفته اى كه گذشت ، در گذشت .
مرگ اكبر هاشمى رفسنجانى با حاشيه هاى ريز و درشتى همراه بود حاشيه هائى كه در آن ميشد تحليلهاى گوناگون از شرايط مختلف در عرصه هاى اجتماعى گرفته تا اختلافات سياسى را مورد بررسى قرار داد .
اما به راستى شخصيت اكبر هاشمى رفسنجانى چيست ؟ آيا كسى ميتواند از كرده هاى او در دهه ٦٠ و ٧٠ چشم پوشى كند ؟
شايد مى بايست به دل زندانيان دهه شصت هم نظرى افكند كه بسيارى از جوانان ايران با كمترين جرائم اما با سنگين ترين مجازاتها از جمله اعدام روبرو شدند جائى كه كشتارهاى دهه ٦٠ و ٦٧ خورشيدى رخ داد

Comments are closed.