سپبد و سیاه -دوشنبه ۱۳ دی ۱۳۹۵
گفتگو با «امیرحسین اعتمادی» سخنگوی گروه دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال ایران و «علیرضا کیانی» از اعضای این گروه، پیرامون نامه ارسالی ۳۰ مخالف جمهوری اسلامی به «دونالد ترامپ»

Comments are closed.