خورشید – هستم و نیستم

کارشناسان :
ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و حقوق زنان
آزاده شیرازی حقوقدان
نلی فرنودی روانشناس
مهدی آقازمانی جامعه شناس

Comments are closed.