سپید و سیاه – دوشنبه ۸ آذر ۱۳۹۵
مرد یا زن فرقی نمی کند، ورود ممنوع
آلودگی دریا با اعدام، آلودگی هوا با توهم
به مانند دوران غارنشینی اینبار اما پتو بجای پوستین
چشمهای آتنا نگران همبندی ها
223 ضربه بر تن فیلمساز بجای تندیس
نگاهی دیگر به حادثه سمنان

Comments are closed.