سپید و سیاه – پنجشنبه  ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۵

از پرورش بزرگان تا مغزشویی و تروریسم

سرطان، پلمب مغازه و نهایتا مرگ
شوکر برقی پاسخی به حامیان حیوانات
تجمع کارگران در اعتراض به اصلاح قانون کار

Comments are closed.