زمان انتخاب – درسهایی از زندگی طاهره قرة العین
در این برنامه مهدی آقازمانی به بهانه انتشار کتاب «نقطه جذبیه» به گفتگو درباره طاهره و تأثیر او بر ایرانیان به خصوص زنان می پردازد.
مهمان برنامه: پرویز ناظریان، نویسنده

Comments are closed.