خورشید ازسری دوم – قسمت اول
کارشناسان

ویکتوریا آزاد فعال سیاسی و حقوق زنان
آزاده شیرازی حقوقدان
فریبا داوودی مهاجر فعال حقوق زنان
نلی فرنودی روانشناس
مهدی آقازمانی جامعه شناس
:خبرنگار ویژه

هومن شهبندی
…………
برنامه «خورشيد»، نخستین برنامه ایست که درباره زنان به روشنگری و آکاهی رسانی در امور زنان خواهد پرداخت

خورشید، برای مردمان فلات ایران از هند تا بین النهرین، نماد زن می باشد
چرا که خورشید در فرهنگ میترایی و اوستایی نماد نور، زایش و روشنایی است
متاسفانه به دلیل سیاست های مذهبیون در منطقه، امروزه زنان دچار معضلات زیادی هستند.
به ویژه در ایران، زنان بعداز انقلاب اسلامی صدمه و خسارات زیادی را متحمل شدند
به همین منظور برای رسیدگی و بهبود شرایط زنان در افق ایران و دستیابی به تغییر بنیادین و برابری جنسیتی، برنامه خورشید ویژه ی مسائل زنان می باشد

Comments are closed.