سپید و سیاه -دوشنبه ششم آبان ۱۳۹۵
• ویرانه های کاخ هخامنشی، رها در کنار جاده
• قوه قضاییه متهم میکند: مقتول شریک جرم در قتل!
• گزارشی از علل آسیب در کاخ صاحبقرانیه
• اعتراض صنفی دانشجویان دانشگاه آزاد-واحد علوم پزشکی تهران
• حسن روحانی در کلام، بررسی شباهتها و تفاوتها
• فروش مدالها برای تامین معاش

سپید و سیاه -دوشنبه ششم آبان ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.