سپید و سیاه – دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵
• کارشناس دادگستری: کودکان، خود بی میل نبوده اند به تجاوز
• بانوان ایرانی، تمایل به مردسالاری تا ستایش آزادی و برابری
• پس از گذر دوسال هنوز هم «ریحانه» را «اعدام» می کنند
• تجمع اعتراضی هواداران نگران، همسرم کجاست؟
• سکوت در برابر ظلم موجب تقویت آن است

سپید و سیاه – دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.