• زنان تیغ دار و دریدن حریم مردان
• یا الله بگویید، روسها بی حجابند
• تجمع اعتراضی بازنشستگان به ستوه آمده
• نبود آمار صحیح در مورد جامعه بیکاران
• تقدیم مدال به یک مدرسه استثنایی در کرمانشاه
• بررسی مشکلات صنفی دانشجویان

سپید و سیاه- پنجشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.