مستند: هیس؛ آنها خوابیده اند.
مستند کوتاه از روایت آنچه در عاشورای ۱۳۸۸ در تهران به وقع پیوست با نگاهی انتقادی به انفعال و فراموشی آن در میان جامعه ایرانیان
———-
مشاهده این فیلم برای بیماران قلبی و همچنین کودکان توصیه نمی گردد

مستند: هیس؛ آنها خوابیده اند from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.