• شبهه ای در واقعیت، مستندسازانی که دیر به «میهمانی» رسیدند
• ما «ممنوع» می کنیم، شما چرا «منتشر» می کنید
• توهم جمهوری اسلامی و دلیل ثبات دموکراسی واقعی
• محدودیت های بی حد و حصر برای بانوان ایرانی
• افزایش درصد بیکاری و اعتیاد در ایران
• تشدید شرایط بروز تنش های محلی بدلیل کمبود آب

سپید و سیاه- دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.