• فائزه هاشمی، شعر و شعور و شراب
• جامعه ایران، آتش زیر خاکستر
• دیوار نویسی های گسترده در حمایت از کارزار شورای ملی ایران
• اجرای حکم بازداشت و زندان برای گلرخ ایرایی
• بانوی ایرانی و تلاش برای حمایت از حیوانات بی سرپناه
• سدهایی با دریاچه های خشک، پایان نزدیک است
• مصدومیت و نقص عضو دستمزد کارگران ایرانی

سپید و سیاه – دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۵ from افق ایران on Vimeo.

Comments are closed.