این برنامه به مناسبت درگذشت شیمعون پرز به زندگی او نگاهی اجمالی دارد.
کارشناس برنامه: بیژن خلیلی، مدیر و مؤسس شرکت کتاب

زیر تیغ سانسور – نگاه بدون سانسور به شیمعون پرز from ofoghiran2 on Vimeo.

Comments are closed.